,

6 Απριλίου, 2021

Press Room

Υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης»


Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης», υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 6 Απριλίου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος εργολάβος.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου προϋπολογισμού 1.556.000,00 €  θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στην Εθνική οδό Σερρών – Δράμας, από το ύψος της Περιαστικής Οδού Σερρών (Κόμβος Νοσοκομείου) μέχρι τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για έργο συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών, που αφορά στην αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος με χρήση μηχανήματος απόξεσης (φρεζαρίσματος). Μετά την απόξεση του κατεστραμμένου ασφαλτικού θα διαστρώνεται νέο ασφαλτικό σε δύο στρώσεις.

Οι εν λόγω επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή διέλευση των χρηστών του δρόμου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών, έτσι ώστε τα όμβρια να αποχετεύονται εύκολα, χωρίς να συσσωρεύονται στο κατάστρωμα του δρόμου.