23 Δεκεμβρίου, 2021

Press Room

Υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου που αφορά στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη


Την συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη» υπέγραψαν ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος εργολάβος.

Η νέα συμπληρωματική σύμβαση που υπεγράφη ύψους 25.198,60 ευρώ θα έχει διάρκεια 6 μήνες από την αρχική σύμβαση που ήταν ύψους 50.399,99 ευρώ.

Η επιφάνεια σκυροδέματος των βάθρων της γέφυρας του π. Αγγίτη πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Σ.Σ. Αγγίστας της Π.Ε. Σερρών έχει υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης του οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος

Με την εν λόγω εργολαβία προβλέπονται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών του σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, θα γίνει με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.

Το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90 %, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα μετά τις γιορτές, αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως