,

5 Μαρτίου, 2021

Press Room

Ξεκίνησε ο καθαρισμός καναλιών και ρεμάτων στη Νέα Ζίχνη


Ξεκίνησε εδώ και μέρες ο καθαρισμός του “μαύρου καναλιού” στη Νέα Ζιχνή . πρόκειται για ένα κανάλι το οποίο είχε να καθαριστεί περίπου 40 χρόνια.

Μια εργολαβία που ξεκίνησε μετά την θεομηνία της4ης  Ιανουαρίου, η οποία εάν είχε αποφασιστεί νωρίτερα, θα είχε σώσει τους κατοίκους από τις πλημμύρες.

Πρόκειται για αποστραγγιστικό κανάλι το οποίο καταλήγει στον αγγιτη και μετά στο Στρυμωνα και ήταν μεγάλη ανάγκη να καθαριστεί ώστε να επανέρθει στην αρχική του κατάσταση , ώστε να συνεχίσει να μπορεί να δέχεται μεγάλους όγκους νερού.

https://youtu.be/nKXupQh1-gA