5 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ξεκίνησε η χρονιά για το ΔΙΠΑΕ


Χωρίς φοιτητές και με ελάχιστους καθηγητές ξεκίνησε και επίσημα η χρονιά για το διεθνές πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Τα περισσότερα. μαθήματα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης ενώ για μερίδα φοιτητών η παρουσία του στο ίδρυμα είναι υποχρεωτική καθώς πρέπει να παρακολουθούν τα εργαστήρια.

 

φωτιστικά inde.gr