16 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τρεις νέες NAVTEX από την Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο


Τρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και μία άσκηση στη Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο, πρόκειται για άσκηση στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, άσκηση στις 19-21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και άσκηση στις 19-20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο.

Οι τρεις νέες NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)

TURNHOS N/W : 1293/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 22.07 N -026 20.03 E

40 35.00 N -026 51.00 E

40 38.98 N -026 48.98 E

40 36.07 N -026 24.48 E

40 35.82 N- 026 20.03 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)

TURNHOS N/W : 1292/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 19.07 N – 026 13.08 E

40 19.07 N – 025 57.97 E

40 36.93 N – 025 57.97 E

40 36.93 N – 026 04.95 E

40 35.75 N – 026 20.00 E

40 22.00 N – 026 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)

TURNHOS N/W :1290/20

MEDITERRANEAN SEA

1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 41.94 N – 031 05.03 E

36 31.90 N – 031 01.93 E

36 25.95 N – 031 29.97 E

36 36.95 N – 031 32.93 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.

φωτιστικά inde.gr