8 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Τοποθετήθηκαν χημικές τουαλέτες στη λαϊκή αγορά Σερρών


Τοποθετήθηκαν οι χημικές τουαλέτες στην περιοχή που διεξάγεται η λαϊκή αγορά των Σερρών σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Σερρών. Πιο συγκεκριμένα οι χημικές τουαλέτες βρίσκονται επί των οδών Ιερολοχιτών και Παλαιολόγου.