Νοέμβριος 6, 2019

Press Room

Το Σπήλαιο Αλιστράτης προσλαμβάνει συνοδό επισκεπτών – Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις


Ο Πρόεδρος Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ- ΟΤΑ Θόδωρος Κορδοκούζης, ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:
– Ένα (1) άτομο ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 8/11/2019, ημέρα Παρασκευή, στις 13:00.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3. Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν. Ζίχνης

Επιπρόσθετα:
1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Άριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης.