15 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Το ΑΠΘ ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως – Τα τμήματα που σαρώνουν


Μία θέση υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, στην 362η της παγκόσμιας κατάταξης των καλύτερων πανεπιστημίων «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University, βρίσκεται για το 2020 το ΑΠΘ.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος πίνακας κατάταξης βασίζεται αποκλειστικά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των καθηγητών και ερευνητών των Πανεπιστημίων και στην απήχηση που έχουν αυτές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ανω των 30 θέσεων άνοδος του ΑΠΘ σε τομείς της Ιατρικής και της Επιστήμης Υπολογιστών

Στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής, από τις θέσεις 301-350 που είχε καταταχθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πέρυσι, φέτος ανέβηκε στη 283η θέση. Στο πεδίο αυτό ξεχωρίζουν οι τομείς της Κλινικής Ιατρικής, όπου από τις θέσεις 301-350 καταγράφεται άνοδος στη 277η θέση, όπως και της Ανοσολογίας, που πρώτη φορά καταγράφεται καταλαμβάνοντας την υψηλή 258η θέση. Τέσσερις θέσεις υψηλότερα βρέθηκε ο τομέα της Γεωπονίας.

Στους θεματικούς τομείς εντυπωσιακή βελτίωση της θέσης που καταγράφει για το ΑΠΘ η Επιστήμη των Υπολογιστών, όπου κατατάσσεται στην 206η θέση, σε σχέση με την 245η το 2019.

Συνολικά, εκτός από τη γενική κατάταξη, το ΑΠΘ αξιολογείται σε πέντε από τα έξι ευρύτερα επιστημονικά πεδία και σε 14 από τα 24 επιλεγμένα θεματικά πεδία και κατατάσσεται στα πρώτα 300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε δύο ευρύτερα επιστημονικά πεδία, της Γεωπονίας (250ή θέση) και της Ιατρικής (283η θέση), και σε 12 θεματικά, με αξιοσημείωτα εκείνα της επιστήμης της Γεωπονίας (146η θέση), των Πολιτικών Μηχανικών (158η θέση), της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας (187η θέση), καθώς και της Επιστήμης των Υπολογιστών (206η θέση).

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεχίζει, σταθερά, να καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου εξαίροντας το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος για τον ενεργό ρόλο του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.