11 Μαρτίου, 2021

Press Room

Θεσσαλονίκη: Οπτικοί και θερμικοί αισθητήρες θα «σαρώνουν» το Σέιχ Σου για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς


Οπτικοί και θερμικοί αισθητήρες θα «σαρώνουν» σε 24ωρη βάση μια έκταση μεγαλύτερη των 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου, προκειμένου να εντοπίζουν εγκαίρως τη φωτιά ή τον καπνό, ακόμη και προτού οι ενδείξεις αυτές γίνουν ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Το «ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για τη δασική περιοχή του Σέιχ Σου», που θα προμηθευτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να «βλέπει» πάνω από τις κορυφές των δέντρων και να λειτουργεί ανεμπόδιστα, ενώ θα μπορεί να εντοπίσει τη φωτιά, μέρα ή νύχτα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Πώς θα ειδοποιείται η Πυροσβεστική για συμβάν στο Σέιχ Σου

Με την ανίχνευση σχετικού συμβάντος, το σύστημα θα δίνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις το πιθανό στίγμα της εστίας της πυρκαγιάς, αποτυπωμένο σε χάρτη συντεταγμένων με ειδικό χρωματισμό για τη διευκόλυνση του χρήστη, χάρτη εδάφους με τις πιθανότητες έναρξης μιας πυρκαγιάς σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή, την πιθανή κατεύθυνση της πυρκαγιάς, όπως επίσης και μετεωρολογικά δεδομένα που θα συγκεντρώνει ενσωματωμένος μετεωρολογικός σταθμός.

Η παρακολούθηση όλων των δεδομένων των ανιχνεύσεων του συστήματος θα γίνεται από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου συγκέντρωσης δεδομένων και παρακολούθησης, που θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας λειτουργίας του συστήματος.

Στόχος η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση τη διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια του συστήματος, αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το έργο συνδυάζει σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες στο επίπεδο της πρόληψης, παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης των δασικών πυρκαγιών, δεδομένου ότι η έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς μειώνει τις καταστροφές και το κόστος συνολικής αντιμετώπισής της.

Πότε θα είναι έτοιμο το έργο στο δάσος του Σέιχ Σου

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προβλέπεται η προμήθεια συστημάτων ανίχνευσης με σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης, κινητού συστήματος ανίχνευσης σε πλατφόρμα-τρέιλερ, κεντρικού σταθμού συλλογής, αποθήκευσης και αναμετάδοσης δεδομένων, πλατφόρμας και οικίσκου για τα συστήματα ανίχνευσης, συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας και συναγερμού καθώς και σετ περίφραξης του χώρου, όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα.

Εξάλλου, προβλέπεται η επίδειξη λειτουργίας του συστήματος και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία του, ενώ έγιναν ήδη και οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε δημόσια δασική έκταση, σε συνεργασία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ μετά την ανάδειξη του αναδόχου, η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.