4 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

ΘΕΡΜΗ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Σερρών: Οι αξίες μας, διαχρονικές και αδιαπραγμάτευτες


Η ΘΕΡΜΗ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Σερρών λειτουργεί με τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του ομίλου ΙΤΑ και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του από την ίδρυσή του το 1988.

Πρόκειται για το τετράπτυχο:

  • Οικονομία
  • Σεβασμός στο Περιβάλλον
  • Εμπιστοσύνη & Αλληλεγγύη
  • Ασφάλεια

Οικονομία

Η ΘΕΡΜΗ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ παρέχει από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της την οικονομικότερη λύση θέρμανσης στην πόλη των Σερρών, διατηρώντας μια πολιτική που διασφαλίζει την καλύτερη τιμή για τους καταναλωτές της. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα, με πρωτοβουλία του προέδρου Αντώνη Γερασίμου και ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρία μείωσε την τιμή της κιλοβατώρας για τους καταναλωτές, κατά 13%, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε αντίστοιχη μείωση παρόχου ενέργειας.

Σεβασμός στο Περιβάλλον

Από την ίδρυσή του, ο όμιλος ΙΤΑ έχει αποστολή και στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, υλοποιώντας στην πράξη τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΘΕΡΜΗ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Σερρών παρέχει την πλέον φιλική στο περιβάλλον, μορφή θέρμανσης, σε χιλιάδες σερραϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας τη μηδαμινή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Εμπιστοσύνη & αλληλεγγύη

Το δίκτυο τηλεθέρμανσης στην πόλη των Σερρών λειτουργεί από το 2007. Έκτοτε έχει αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρίας και των διαρκώς αυξανόμενων, καταναλωτών. Ως ελάχιστη ανταπόδοση, η ΘΕΡΜΗ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Σερρών έχει προχωρήσει σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κορυφώνοντας πρόσφατα, με δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Στηρίζουμε αυτούς που μας στηρίζουν» είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που περιλαμβάνει δωρεές και χορηγίες σε ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

Ασφάλεια

Ταυτόχρονα, η Τηλεθέρμανση είναι η μόνη εντελώς Ασφαλής Μορφή Θέρμανσης στην πόλη των Σερρών, με δίκτυο ζεστού νερού μέσης πίεσης που αποτρέπει κάθε κίνδυνο έκρηξης ή ανάφλεξης περιορίζοντας ρύπους, καπνό και δυσάρεστες οσμές που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την υγεία των καταναλωτών.

Αυτές είναι οι αξίες της «ΘΕΡΜΗ-ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Σερρών» και είναι διαχρονικές και αδιαπραγμάτευτες.