28 Αυγούστου, 2020

Press Room

Τα ποσοστά επιτυχίας στο Νομό Σερρών


ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ92584891,7%
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1118879,3%
ΣΥΝΟΛΟ1036936
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
27713047%
Σας ενημερώνουμε ότι οι καταστάσεις που παραλάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας έχουν μόνο τους κωδικούς των υποψηφίων χωρίς τα ονόματα αυτών.