,

27 Μαΐου, 2021

Press Room

Συνεδριάζει την Δευτέρα 31 Μαϊου το Δ.Σ. Βισαλτίας. Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης.


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων Α΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μεταβίβασης σε κληρονόμους μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίου του αποβιώσαντος την 07-07-2020 μισθωτή Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Ερωτόκριτου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο:Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου περί απόσυρσης του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης ,για παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Θερμών, με σκοπό την δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων .
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση –Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και έγκριση κανονισμού λειτουργία της .
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 10ο:Απαλλαγή από άδεια έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων και από άδεια απότμησης-υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου στην Κοινότητα Τερπνής για τη λειτουργία οινοποιείου.
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.