5 Μαΐου, 2020

Press Room

Συνεχίζεται μέχρι το τέλος Μαΐου η Αναστολή Εργαζομένων


Στις 7 Μαΐου ανοίγει και πάλι η Πλατφόρμα του Εργάνη για όσες επιχειρήσεις και υπαλλήλους δεν κατάφεραν να υποβάλλουν την αίτηση τους και να λάβουν τα 800 ευρώ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών ξεπερνά τις 160.000.

Με αναλογία ημερών θα υπολογιστεί η ειδική οικονομική ενίσχυση του δεύτερου πακέτου αναστολών που διαρκεί έως τα τέλη Μαΐου. Όπως καθαρά αναφέρεται στην νέα ΠΝΠ, οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν καθορίζεται στην ΠΝΠ αλλά παραπέμπεται σε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Δεδομένου ότι στο πρώτο πακέτο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 800 ευρώ για 45 ημέρες, αναμένεται στο δεύτερο πακέτο που διαρκεί 30 ημέρες η οικονομική ενίσχυση των μισθωτών ορίστηκε , στα 533 ευρώ.