4 Ιουλίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Συν-Εργασία: Οι ημερομηνίες πληρωμής της ενίσχυσης του κράτους για τον Ιούνιο


Παράταση 6-7 ημερών παίρνουν οι καταβολές της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του προγράμματος «Συν – Εργασία» για όσους μισθωτούς εντάχθηκαν στον μηχανισμό το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος «Εργάνη» νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δηλώσεων.

Ειδικότερα, δίνεται στις επιχειρήσεις παράταση μέχρι 6/7/2020, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό Συν-Εργασία για την Α’ ΦΑΣΗ, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης, υπό την προϋπόθεση να έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου “Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου”, ,

Για παράδειγμα, αν δηλωθεί νέα ημερομηνία ένταξης η 17/6/2020, ενώ αρχική έχει δηλωθεί η 20/6/2020, είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η αλλαγή του χρόνου εργασίας στον Ε4 πριν την έναρξή του στις 17/6/2020

Μετά την αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα, η υποβολή της Β’ ΦΑΣΗΣ της Αίτησης της επιχείρησης που είναι απαραίτητη για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου έως και 13 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται, βέβαια, πως σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η υπεύθυνη δήλωση της Β Φάσης έπρεπε να υποβληθεί από τις επιχειρήσεις το πρώτο 3ήμερο του Ιουλίου. Με την δήλωση αυτή δηλώνονται :

 • Οι μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και οι αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,
 • Οι καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και
 • Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του κράτος, δηλαδή η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του μισθού που χάνει ο εργαζόμενος λόγω της μείωσης του ωραρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται «εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού». Συνεπώς για τον Ιούνιο έπρεπε να καταβληθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί στις 16 – 17 Ιουλίου θα αφορά το διάστημα 15 – 30 Ιουνίου και την αποζημίωση του κράτους για τον χαμένο μισθό αυτού του 15ημέρου.

katagrafi4.jpg

Πάντως, οι ιδιαίτερα χαμηλές… πτήσεις του προγράμματος το πρώτο 15ήμερο λειτουργίας του, την στιγμή που αναμενόταν να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή στην αγορά εργασίας, έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα το οικονομικό επιτελείο. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε πρόσφατα πως στον Μηχανισμό εντάχθηκαν για τον Ιούνιο περίπου 4.700 επιχειρήσεις και περίπου 50.000 εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες την επέκταση της ισχύουσας επιδότησης 60% των εργοδοτικών εισφορών και για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο, μέτρο το οποίο κοστολόγησε σε 600 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, η μερική ελάφρυνση από τις εργοδοτικές εισφορές, που φτάνει στο 60% για το μέρος του μισθού που χάνεται λόγω μειωμένου ωραρίου, ίσχυε μόνο για την περίοδο 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου. Πλέον θα ισχύσει και για την περίοδο 1η Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση μείωσης του χρόνου εργασίας κατά 50%, η επιδότηση καλύπτει το 30% του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Ο εργοδότης, δηλαδή,  καλύπτει το 100% των εργατικών εισφορών και το 70% των εργοδοτικών.

Ιούλιος

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «Συν – Εργασία» για τον μήνα Ιούλιο υποβάλλουν:

 • Δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,
 • την Α’ ΦΑΣΗ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και δηλώνουν:
 • Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα κ.λπ.).
 • Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση.
 • Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 • Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την αίτηση/δήλωση για την ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.
 • Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Προσοχή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.

Επίσης για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στον Μηχανισμό από 1/7/2020 και δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου, θα μπορούν να το δηλώσουν αναδρομικά από 1/7/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου “Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου”.

Για παράδειγμα

Αν μια επιχείρηση έχει δηλώσει πριν την 1η Ιουλίου μέσω του εντύπου «Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου» την μείωση του χρόνου εργασίας για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους εργαζόμενούς της, μπορεί τώρα να υποβάλλει εκ των υστέρων αίτηση ένταξης στον μηχανισμό «Συνεργασία» και να εντάξει αναδρομικά τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους αυτούς στο πρόγραμμα.

Εποχικές επιχειρήσεις

Ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τις εποχικά επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων. Οι εν λόγω εποχικές επιχειρήσεις, αφού επαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης, έχουν τις εξης εναλλακτικές :

 • Να θέσουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, την οποία για τον μήνα Ιούλιο θα μπορούν να τη δηλώνουν στις αρχές Αυγούστου (απολογιστικά), ή / και
 • Να επαναφέρουν στην εργασία μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους ανάλογα με την πληρότητα ή με τις λειτουργικές τους ανάγκες, αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι που επανέρχονται στην εργασία τους μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «Συν- Εργασία» από 1/7/2020 και εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου «Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εργαζομένων που επαναπροσλαμβάνονται και επανέρχονται στην εργασίας τους, δεν μπορούν εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους να τεθούν σε αναστολή διότι θεωρούνται οριστικώς ανακληθείσες.
φωτιστικά inde.gr