3 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

Στο επιμελητήριο των Σερρών παραχωρήθηκε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη


Για 20+10 χρόνια παραχώρησε το υπουργείο οικονομικών στο επιμελητήριο των Σερρών, το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη με σκοπό τη δημιουργία «Επιχειρηματικού Πάρκου Κολοκοτρώνη», όπου θα αναπτυχθούν σύγχρονες δομές με αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες. Το τίμημα του ενοικίου ανέρχεται στα 10.000 ευρώ ανά έτος.