7 Ιουλίου, 2020

Press Room

Στο επίκεντρο της Π.Κ.Μακεδονίας ο αγροτικός τομέας


Ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα δίνει η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσπαθεί να βοηθήσει τους αγρότες να γίνουν πρωτοπόροι σε ένα τομέα ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομία. Στόχος για την περιφέρεια,είναι η επιστροφή των νέων στον πρωτογενή τομέα.

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κύριος Σωτήρης Μπάτος αναφέρθηκε επίσης και στην συμβολή της περιφέρειας στο κομμάτι των ημερίδων, που σκοπό τους θα έχουν, να ενημερώσουν τους αγρότες για τη δημιουργία συνεταιρισμών, τις εξαγωγές, αλλά και γενικότερα την οικονομική τους ενίσχυση.

https://youtu.be/etvFk-LZygE

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ