5 Ιουνίου, 2020

Βαΐα Βαΐδου

Στις Σέρρες ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΔΙΠΑΕ (Φωτογραφίες)


Στις Σέρρες βρέθηκαν σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Αθανάσιος Καΐσης και ο αντιπρόεδρος του διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος, προκειμένου να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος των Σερρών και να συζητήσουν τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Στόχος της Διοίκησης η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και πιο συγκεκριμένα με την περιφέρεια ώστε να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας.

Ο κύριος πρύτανη συνάντησε τους προέδρους των τμημάτων προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματα που έχουν και τις ανάγκες του κάθε τμήματος.