8 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

ΣτΕ: Έχασαν τη δικαστική μάχη οι παλαιοί μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Με καθυστέρηση επτά ετών κρίθηκε η δικαστική μάχη των περίπου 2.800 παλαιών μετόχων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος οι οποίοι αντιδρούσαν στην μεταβίβασή του στο νέο  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος.

Το Δ΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (1248/2019) απέρριψε την αίτηση των μετόχων που ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης αλλά και αυτής της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον καθορισμό της διαφοράς της αξίας μεταξύ παθητικών και ενεργητικών  στοιχείων τα οποία μεταβιβάσθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος στο νέο Τ.Τ. Ελλάδος.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, μπορεί οι μέτοχοι να βγήκαν χαμένοι αλλά η καθυστέρηση της δικαιοσύνης να κρίνει την προσφυγή τους ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.