8 Δεκεμβρίου, 2020

Press Room

Στ. Φωτιάδης : Επιτέλους με τηλεδιάσκεψη η σύγκληση της οικονομικής επιτροπής. Παράπονα και για την καθυστέρηση του χριστουγεννιάτικου Στολισμού.


Για αργοπορία στο στολισμό της πόλης των Σερρών κατηγορεί την Δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη η παράταξη του Στέφανου Φωτιάδη, η οποία με ανακοίνωση της αναφέρεται στο θέμα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή και στα χωριά.

Στην ίδια ανακοίνωση της παράταξης ,αναφέρετε το γεγονός της πρώτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ επισημάνθηκαν ζητήματα που αφορούν τους διαγωνισμούς και θα έπρεπε να προσεχθούν.

Η ανακοίνωση της παράταξης ΣΕΡΡΑΣ έχει ως εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τη δημοτική αρχή, για πρώτη φορά σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας webex. Έτσι μπόρεσε να γίνει και πάλι ουσιαστική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, παροχή των απαραίτητων εξηγήσεων και διευκρινίσεων, ώστε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – ειδικά της αντιπολίτευσης – να έχουμε πλήρη εικόνα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτού δώσουμε την ανάλογη ψήφο μας, αλλά και να παρουσιάσουμε τις θέσεις και παρατηρήσεις της παράταξής μας. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, για όσο χρόνο διαρκέσει η αδυναμία δια ζώσης συνεδριάσεων.
Θα θέλαμε να μείνουμε στα εξής:
Όσον αφορά τα θέματα 6,9,10,11 και 12 στα οποία η Ο.Ε αποφασίζει αιτιολογημένα για την έγκριση , προμηθειών , έργων, εργασιών , μελετών κλπ. είτε λόγω του κατεπείγοντος, ( Ν. 4555\2018 άρθρο 203 περ. 2 παρ. 3δ1( επικινδυνότητα) είτε λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (Ν. 4412\16 άρθρο 32 παρ.2 περ. β και γ) ( covid-19) και δεν υπάρχει δυνατότητα να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται για τους διαγωνισμούς ( συνοπτικούς , ηλεκτρονικούς , διεθνείς) και προβαίνει στην ανάθεση μέσω της διαπραγμάτευσης.
Στα θέματα αυτά επισημάναμε ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του μέτρου, η πρόσκληση να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς φορείς (και όχι μόνο σε έναν), ώστε να έχει μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια( εκπτώσεις) ο Δήμος, να απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς οι οποίοι να είναι αποτελεσματικοί με ποιοτική παροχή υπηρεσιών η αγαθών και γενικά να υπάρχει προστασία του δημοσίου χρήματος.
Επίσης στην συνεδρίαση αυτή δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί εκτενώς το θέμα του στολισμού της πόλης και των χωριών του Δήμου μας, με αφορμή το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση της εξειδίκευση πίστωσης ποσού 16.492,00 € που αφορά την προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου διάκοσμου εξωτερικών χώρων του Δήμου Σερρών. Όπως διευκρινίστηκε στη συνεδρίαση, η προμήθεια του εξοπλισμού αυτού – τη χρηματοδότηση του οποίου με εξειδίκευση πίστωσης καλείται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή – αφορά στο στολισμό των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας και όχι της πόλης, μια και τη διακόσμηση του κέντρου και της πόλης την έχει αναλάβει η ΚΕΔΗΣ.
Δεδομένου ότι ο στολισμός των χωριών τα προηγούμενα χρόνια ήταν φτωχός – αν όχι ανύπαρκτος – θεωρήσαμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στον στολισμό της περιφέρειας, ειδικά φέτος που χρειάζεται τόνωση η ψυχολογία του κόσμου. Επισημάναμε όμως την καθυστέρηση της δημοτικής αρχής να λάβει έγκαιρα αποφάσεις για τον στολισμό της πόλης και των χωριών μας, πράγμα το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από τον μήνα Νοέμβριο, μια και για φέτος γνώριζε πολύ καλά και σε πρωθύστερο χρόνο ότι δεν μπορούν να γίνουν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Επίσης επισημάναμε την ανάγκη να φροντίσει ο Δήμος ώστε κάθε χρόνο να ξηλώνεται και να αποθηκεύεται σωστά και με τη δέουσα προσοχή ο χριστουγεννιάτικος στολισμός που προμηθεύεται ο Δήμος, ώστε να υπάρχει παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια (με τις αναπόφευκτες φθορές φυσικά και συγχρόνως τον εμπλουτισμό του με νέα στολίδια), με νοικοκυροσύνη, όπως θα έκανε ο καθένας μας στο σπίτι του.