13 Δεκεμβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Σήμερα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών – Δειτε αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης


Σήμερα στις 10:00 το πρωί συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών.

Δειτε αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αρ.136/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της K.E.ΔΗ.Σ., με θέμα: “Έγκριση προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), χρήσης 2020”.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αρ.137/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της K.E.ΔΗ.Σ., με θέμα: “Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), χρήσης 2020”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αρ. 138/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της K.E.Δ.Η.Σ., με θέμα: “Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα¨.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ΄ αρ. 172/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου Σερρών”, με θέμα “Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 & του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του “Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών”.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αρ. 141/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, για το έτος 2020».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αρ. 142/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με θέμα «Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, για το έτος 2020».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 24,800,00€, για τον εορτασμό των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2020.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.960,00€, για την μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων για την Πολιτεία των Ευχών 2019-2020, εντός του χρονικού διαστήματος από 13/12/2019 έως 2/1/2020.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.820,00€, για την διοργάνωση του Street food Συνταγές της παράδοσης με Σερραϊκά προϊόντα.