20 Νοεμβρίου, 2020

Press Room

ΣΕΒ: Το επάγγελμα του πωλητή δεν μπορεί να υποκατασταθεί ψηφιακά


Το επάγγελμα του πωλητή δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς οι πωλητές είναι σχεδόν αδύνατο να υποκατασταθούν από τις διαθέσιμες τεχνολογίες αυτοματοποίησης.

Αυτό επισημαίνουν ο ΣΕΒ και το ελληνογερμανικό επιμελητήριο σε έκθεση για τις σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες των πωλήσεων. Επιπλέον, η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το Μέλλον των Θέσεων Εργασίας (2020) εντάσσει τους Πωλητές στην κατηγορία των επαγγελμάτων που δεν προβλέπεται να επηρεαστούν από το κύμα αυτοματοποίησης, ακριβώς επειδή πρόκειται ένα επάγγελμα άρρηκτα συνυφασμένο με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. «Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την ανάγκη για αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στο σημερινό περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Στη σύγχρονη εκδοχή του επαγγέλματος, οι πωλητές οφείλουν να εξοικειώνονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, να αφομοιώνουν νέες τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ και να διατηρούν επαρκή γνώση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούν τα οποία, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, μεταβάλλονται αρκετά συχνά», τονίζεται στην έκθεση.

Οι κλάδοι που είναι σημαντικοί οι πωλητές

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη μεταξύ επιχειρήσεων από τους κλάδους του λιανικού εμπορίου και της μεταποίησης οι δεξιότητες των πωλητών που αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σημαντικές είναι η «Επικοινωνία», «Κριτική σκέψη», «Εργασία σε ομάδες» και «Διαχείριση χρόνου», «Προσδιορισμός των αναγκών του πελάτη», «Προσεκτική ακρόαση», «Διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη» και «Διαπραγμάτευση».

Οι επιχειρήσεις εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τεχνικές Μάθησης με Βάση την Εργασία δηλαδή πρακτική άσκηση (63%) και δευτερευόντως μαθητεία (50%).

Επίσης περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στη διαμόρφωση ενός πρότυπου προγράμματος κατάρτισης για Πωλητές.