Σέρρες: Βαριές κυρώσεις για την καύση σιτοκαλαμιών – Ένας χρόνος από την καταστροφική πυρκαγιά στην Βαμβακιά