Στήθηκαν σκηνές στην περιοχή Κλειδί του Δήμου Σιντικής, όπως βλέπεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Δίκτυο.

Πρόκειται για το μέρος, όπου επιλέχθηκε για τη δημιουργία κλειστού κέντρου βραχυχρόνιας παραμονής παράνομων μεταναστών μέχρι της απελάσεώς τους.