Σέρρες: Στα δικαστήρια τα μέλη του ΠΥΣΔΕ μετά από καταγγελία εκπαιδευτικού