14 Αυγούστου, 2020

Press Room

Σέρρες: Νέοι κάδοι στην οδό Παπαφωτίου και Κρέσνας


Ολοκληρώθηκε η διάθεση ατομικών κάδων στις οδούς Κρέσνας και Παπαφωτίου.

Πρόκειται για μια διανομή που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε τώρα ,με στόχο την καλύτερη αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή.

Οι κάδοι που τοποθετήθηκαν στην περιοχή είναι περίπου 50, ενώ οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τους έχουν στην αυλή τους, και να τους καθαρίζουν.

Η αποκομιδή απορριμμάτων θα γίνεται κάθε Παρασκευή.