Νοέμβριος 20, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Σέρρες: Με 20 λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε το Δημοτικό συμβούλιο Σερρών.


Με 20 λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε για ακόμη μία φορά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Σερρών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι για ακόμη μία φορά άργησα να προσέλθουν στην αίθουσα, αναγκάζοντας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατιρτζόγλου να προχωρήσει σε συστάσεις ζητώντας τους, από την επόμενη συνεδρίαση, να είναι πάντα στην ώρα τους.