16 Μαΐου, 2021

Press Room

Σέρρες: Φοίτηση στα γυμνάσια με βάση την οδό διαμονής του μαθητή. Αλλάζει ο χωροταξικός σχεδιασμός


Αλλάζει το χωροταξικό σχέδιο σε ότι αφορά την φοίτηση των μαθητών στα γυμνάσια της πόλης των Σερρών με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών να αναφέρει πως έχουν ήδη μελετήσει ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου ελέγχθηκαν οι διεύθυνσης διαμονής του κάθε μαθητή ώστε τα απολυτήρια τους να πάνε κατευθείαν στα γυμνάσια. Σκοπός της διεύθυνσης εκπαίδευσης ήταν τα παιδιά να μοιραστούν στα γυμνάσια ανάλογα και να μην παρουσιάζονται φαινόμενα όπου ένας μαθητής μένει απέναντι από ένα γυμνάσιο και δεν μπορεί να φοιτήσει σε αυτό.

Οποιαδήποτε προβλήματα θα εξεταστούν ένα προς ένα, καθώς θα υπάρχουν και αρκετοί μαθητές που θα φοιτήσουν τόσο στο μουσικό γυμνάσιο όσο και στο ιδιωτικό.
Το πρώτο (1ο) και το τρίτο (3ο) Γυμνάσιο μοιράζονται και τα χωριά γύρω από την πόλη των Σερρών.
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει βάλει και δύο άξονες ώστε να βοηθήσει τους μαθητές και τους γονείς με μόνο κριτήριο την οδό διαμονής της οικογένειας.

Ο κύριος Ρίζος ξεκαθάρισε πως θα υπάρχει ευελιξία και όποιες μετεγγραφές είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις οικογένειες και τους μαθητές θα γίνουν με τη βοήθεια και των διευθυντών.