21 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Σέρρες: ‘Εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Σέρρες-Ανω Βροντού.


Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού  Π.Ε Σερρών για την τριετία 2017-2019» έγιναν εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Σέρρες-Ανω Βροντού.

Αποκαταστάθηκαν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, αφαιρέθηκαν οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, έγινε συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους τάφρους απορροής των ομβρίων υδάτων και  καθαρισμός τους όπου απαιτούνταν. Ο καθαρισμός των τάφρων απορροής θα συνεχισθεί και τις επόμενες μέρες.  

Στα τμήματα που έχουν ασφαλτοστρωθεί θα γίνει διαγράμμιση και θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης  κατά μήκους του άξονα σε συγκεκριμένα σημεία.

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη