27 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Σέρρες: Έρχονται υψηλά πρόστιμα για ογκώδη και κλαδιά.


Έκκληση σε όλους τους Σερραίους να μην απορρίπτουν τα ογκώδη και πράσινα απόβλητα στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους απευθυνει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Παναγιώτης Καρακολίδης.
Εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη θα πρέπει πρώτα να ενημερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας(τηλ: 2321 0 36170), ώστε να προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης η αποκομιδή τους εφόσον αυτή είναι εφικτή.
Σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν αρκετά κλαδιά από κλαδέματα που κάνουν οι πολίτες ,όπως στην οδό Ίωνος Δραγούμη, όπου η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε αποκομιδή το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον τέσσερις φορές.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας.