27 Σεπτεμβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Σέρρες: Διαμαρτυρία των Προσφύγων στο Φανάρι του Σκουτάρεως