22 Οκτωβρίου, 2019

Βαΐα Βαΐδου

Σέρρες: Αβλαβές το Σκαθάρι που εμφανίστηκε στο κέντρο της πόλης


Σχετικά με το έντομο που εμφανίστηκε στην πόλη, προκαλώντας αναστάτωση στην αγορά του κέντρου, σας πληροφορούμε ότι πρόκειται για ακίνδυνο κολεόπτερο, αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα, που προσβάλλει ανθοφόρα φυτά.

Η πληθυσμιακή του έξαρση, οφείλεται πιθανώς στις ευνοϊκές για το είδος καιρικές συνθήκες, που επικρατούν την περίοδο αυτή (υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία), οι οποίες και ευνοούν την ανθοφορία των φυτών και των δένδρων.

Δεν είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν χρήζει ψεκασμών. Ο κύκλος ζωής του σκαθαριού, ανέρχεται σε 35 ημέρες.