17 Σεπτεμβρίου, 2019

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Σέρρες: Ανακοινώθηκαν 6 Θέσεις για το Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. – Δείτε την ανακοίνωση και τις προϋποθέσεις (Έγγραφο)


Το ΚΕΔΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες.

Δείτε την ανακοίνωση

φωτιστικά inde.gr