30 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Σέρρες: Αιτήσεις για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» 29 Οκτωβρίου 2019


Στην ενεργοποίηση του θεσμού  του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προχώρα η δημοτική αρχή Σερρών, που προκήρυξε  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή προσώπου  εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 19:00.

Για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των παρόντων μελών του και η θητεία του ακολουθεί την θητεία των Δημοτικών Αρχών.