, ,

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Press Room

Σχολεία: Έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κυλικεία


Με ειδικά μέτρα είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν τα κυλικεία των σχολείων βάσει της ΚΥΑ για τις δομές εκπαίδευσης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στην ΚΥΑ εξηγείται τι ισχύει ακριβώς για τις μάσκες (εξαιρέσεις από την υποχρέωση, κυρώσεις κ.ό.κ), ποιοι μαθητές μπορούν να απέχουν από τη δια ζώσης διδασκαλία και να κάνουν τηλεκπαίδευση, καθώς και το τι ισχύει για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Τα έξι μέτρα για τα κυλικεία

Στο άρθρο 6 της ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά τα έξι βασικά μέτρα για τα κυλικεία των σχολείων, τα οποία είναι τα εξής:

α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επι- φανειών).

β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της με- τάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους).

γ) Η χρήση γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.

δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.

ε) Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).

στ) Συστήνεται οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες.