20 Ιουλίου, 2020

Στέφανος Τσαβέας

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

“Ναι” της Κοινότητας Σερρών για την παραχώρηση οικοπέδου για την κατασκευή Πυροσβεστικού Σταθμού


Συζητήθηκε πριν από λίγη ώρα στο Συμβούλιο της Κοινότητας Σερρών το θέμα της δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην περιοχή πράξης εφαρμογής “Εργατικές Κατοικίες Σταθμού” του Δήμου Σερρών με χαρακτηρισμό “Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού”.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα 12 από τα συνολικά 15 μέλη της επιτροπής, τα οποία και υπερψήφισαν το θέμα, με αποτέλεσμα η γνωμοδότηση του Συμβουλίου να είναι θετική.

Ανάλογη ήταν η απόφαση και στο θέμα <<Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίηση της υπ.αριθ. 475/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς “Πολιτεία των Ευχών”>>.

φωτιστικά inde.gr