11 Μαρτίου, 2021

Press Room

Πυροσβεστικό Σώμα: Μονιμοποιήθηκαν 170 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης


Εκατόν εβδομήντα πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εντάσσονται σε οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επέρχεται ανακατανομή των οργανικών θέσεων της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αυτό, οι οργανικές θέσεις των Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων προσαυξάνονται κατά 170 και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Παράλληλα, καταργούνται 170θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Από την ένταξη των εκατόν εβδομήντα πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό προκαλείται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον έτος 895.750 ευρώ (κατά κανόνα για μισθοδοσία) και επιπρόσθετη επιβάρυνση 17.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού.

Επίσης, η δαπάνη μισθοδοσίας για τα έτη 2022-2025 θα ανέρχεται στα 878.750 ευρώ κατ’ έτος και η δαπάνη εξοπλισμού σε 22.463 ευρώ για τα έτη 2022 και 2024 και σε 84.174 ευρώ για τα έτη 2023 και 2025.