17 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Σερρών στην συνεδρίαση της 9-2-2021 και με την 4 / 2021 απόφαση του αποφάσισε ομόφωνα την «Έκδοση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αναλυτικά το ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

« Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη, είναι ο θεσμός του Συμβουλίου της Κοινότητας. Καθημερινά Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκούμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν το βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς φορείς, δημόσια διοίκηση.

Η κατάργηση Κοινοτήτων στις έδρες των Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στα επαρχιακά αστικά κέντρα, θα απομακρύνει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η υποεκπροσώπηση της έδρας των Δήμων, αν καταργηθούν τα Συμβούλια Κοινότητας στην έδρα κάθε Δήμου και δεδομένης της μείωσης των Δημοτικών Συμβούλων θα έχει αντίκτυπο στις γειτονιές εκεί όπου ο κάθε τοπικός Σύμβουλος έχει τον πρώτο ρόλο. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει τη χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία στερείται πόρους και ανθρώπινο δυναμικό και το χαμόγελο έχει χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι το θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητούμε:

Συμμετοχή στην αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
Μη κατάργηση των Συμβουλίων Κοινότητας στις έδρες των Δήμων
Αύξηση του αριθμού των εδρών των Συμβουλίων Κοινότητας στις έδρες των Δήμων
Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης
Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ

Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες των Δήμων, εργαλεία του Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας και πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και γι’ αυτό ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών.