26 Νοεμβρίου, 2019

Press Room

Πρώτη κατοικία: Στους 33.305 οι χρήστες που ξεκίνησαν τη διαδικασία


Ολοκληρώθηκε η 21η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 έως 21 Νοεμβρίου 2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 49.929 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 33.305 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 690 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
  • Έχουν δοθεί 128 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
  • Έχουν ήδη αποδεχθεί 26 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
  • Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 13 πολίτες.