15 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Προστασία πρώτης κατοικίας: Ξεπέρασαν τις 26.000 οι αιτήσεις


Ολοκληρώθηκε η 15η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Ο αριθμός υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 13 Οκτωβρίου 2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 38.876 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 26.197 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 140 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
  • Έχουν δοθεί 17 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
  • Έχουν ήδη αποδεχθεί 7 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.