12 Μαΐου, 2020

Press Room

Ποιοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα – Επένδυση στην Νέα Γενιά


Βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση: Δύο συμβατές έννοιες που καθορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Για την επίτευξή τους, όμως, πρέπει να ληφθούν τολμηρές αποφάσεις.

Η ανθρωπότητα προχωρά σε ταχύτατες αλλαγές για την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής: νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι, σύγχρονοι θεσμοί και συστηματική προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου και υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος, αποτελούν τις κύριες παραμέτρους του εγχειρήματος συγκρότησης του νέου αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο οι νέοι επιστήμονες αποτελούν κύριο συστατικό στοιχείο των θεμελίων. Η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η ομαδικότητα, η εξωστρέφεια, η συναισθηματική νοημοσύνη, η προσαρμοστικότητα και η γνώση των νέων ψηφιακών μεθόδων εργασίας της σύγχρονης εποχής είναι οι δεξιότητες που απαιτείται να έχουν πλέον οι νέοι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει με ορίζοντα το 2030, ζητά από τα κράτη μέλη ποιοτική εκπαίδευση. Παράλληλα, η Ευρώπη συνυπογράφει το Σύμφωνο για τη Νεολαία (Pact4Youth – μια αμοιβαία δέσμευση επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων νεολαίας, ΜΚΟ κ.α.) με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainer).

Ποιοτική εκπαίδευση: Στόχος των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών

Μία από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο για τη Νεολαία (Pact4Youth) είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και είναι ενεργό μέλος του UNGC (United Nations Global Compact) από το 2008.

Μάλιστα, για τα Ελληνικά Πετρέλαια η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει υιοθετήσει για τη συμβολή τους στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό προωθεί την επιβράβευση της αριστείας και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, μέσω συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, την επιστημονική κοινότητα και άλλους σημαντικούς φορείς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει χωρίς αποκλεισμούς την επαγγελματική κατάρτιση, τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης, την απασχόληση και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Είναι γνωστό πως στην Ελλάδα, οι νέοι ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών τους μπορεί να διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων, ωστόσο οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν τις θέσεις τους με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό. Εάν όμως υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των σύγχρονων τεχνολογικών επιχειρήσεων, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους νέους, που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εδώ και πολλά χρόνια επενδύει σταθερά στη Νέα Γενιά και συγκεκριμένα στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιοτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης και της απασχόλησης, χωρίς αποκλεισμούς.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσφέρει σε άριστους πτυχιούχους πανεπιστημίων 62 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard, University of Cambridge, University College London, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά.

Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους ανθρώπους από όλη τη χώρα, πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαιρετικές επιδόσεις, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε 3 επιστημονικούς τομείς.

Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών αφορούν σε 1) Τομείς Μηχανικής και Ενέργειας, όπως Μηχανική του Πετρελαίου, Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Εναλλακτικές Τεχνολογίες, Οχήματα, Καύσιμα & Βιώσιμες Μεταφορές, 2) Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, όπως Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων και Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας και 3) Τομείς Θετικών Επιστημών, όπως Πληροφορική, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κλιματική Αλλαγή, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, καθώς και η φόρμα υποβολής αίτησης έως τις 15/5/2020, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.