15 Ιουνίου, 2020

Press Room

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων


Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020, του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων, από τις 16.06.2020 και ώρα 08:00 μέχρι τις 18.06.2020 και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι τις 19.06.2020, στις 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση (εδώ).

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ