20 Ιουλίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 8,1 εκατ. ευρώ σε 6.925 δικαιούχους


Aπό τις 9/7/2020 έως τις 17/7/2020 κατεβλήθη, σε 6.925 δικαιούχους, το ποσό των 8.135.017 ευρώ

Το συνολικό ποσόν των 8,1 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Συγκεκριμένα, από τις 9/7/2020 έως τις 17/7/2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 6.925 δικαιούχους το ποσό των 8.135.017 ευρώ.

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς και ανειλημμένες υποχρεώσεις σε δασώσεις και βιολογικά (γεωργία – κτηνοτροφία).

φωτιστικά inde.gr