6 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

ΟΠΕΚΑ: Πότε αρχίζει η αναδιανομή δωρεάν βιβλίων


Τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, αρχίζει η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων δικαιούχων που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα δωρεάν βιβλία, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (ΑΜΚΑ) και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για την παραλαβή της παροχής δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών, εκτός από βιβλία.

Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των 20 ευρώ κατά ανώτατο όριο ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων, αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης στο βιβλίο τιμής λιανικής πώλησης. Επίσης, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί κάθε τέκνο δικαιούχο του ΛΑΕ με το ποσό των 30 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων, υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%, υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ ή 30 ευρώ, την πρόσθετη διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ο κατάλογος με τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) (Αγροτική Εστία–Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).