23 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Ομάδες γονέων δημιουργεί ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο – Έως την 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις


Ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδων γονέων για την πραγματοποίηση κύκλων συναντήσεων στα θέματα:

Oικογένεια: Πως να επικοινωνούμε καλύτερα- Βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
Γονείς και σχολείο: Ο δρόμος για μια σωστή συνεργασία.
Πως να βοηθήσω το παιδί μου – στάδια ανάπτυξης- απαιτήσεις σχολείου και καλή προσαρμογή, γονείς και εκπαιδευτικοί.
Τι συμβαίνει στο παιδί μου: έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών.
Συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Eνημέρωση γονέων για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, ανάλογα με την ηλικία τους.
Πως προστατεύω το παιδί μου στο διαδίκτυο.

Η εκπαίδευση γονέων αφορά δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τις γνώσεις των γονέων για την ανάπτυξη του παιδιού, βοηθούν στην απόκτηση γονικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις γονέων και παιδιών και προωθούν τις κατάλληλες για κάθε ηλικία, φροντίδα και δραστηριότητες για την προώθηση της υγείας, της ανάπτυξης και των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού. Οι δράσεις συντονίζονται από εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Διάρκεια κύκλων συναντήσεων : 2 μήνες
Συχνότητα: Εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών, απογεύματα
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 15-20
Τόπος: Οι ομάδες γονέων θα φιλοξενούνται ανά περίπτωση είτε σε σχολικές μονάδες κατόπιν σχετικής συνεννόησης, είτε στα γραφεία του Ομίλου Σερρών για την Ουνέσκο.

Συμμετοχή: Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων καθώς και μεμονωμένοι ενδιαφερόμενοι γονείς του Νομού Σερρών μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο in4childserres@gmail.com έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συναντήσεις εκτός της πόλης των Σερρών θα δημιουργηθούν στην περίπτωση που συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός για δημιουργία ομάδας.

Στο πλαίσιο της δράσης ανακοινώνεται η διοργάνωση δύο ανοιχτών προς το κοινό ομιλιών με θέματα:
• Η Βελτίωση της Επικοινωνίας Μέσα στην Οικογένεια – 29/10/2019 και ώρα 18.30.
• Η απόκτηση ικανότητων των παιδιών για την ανταπόκριση και προσαρμογή στις απαιτήσεις του σχολείου (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) – 7/11/2019 και ώρα 18.30.

Οι ανοιχτές ομιλίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 1ος όροφος).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου : «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς» και ακρωνύμιο «In4Child», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.