21 Δεκεμβρίου, 2021

Press Room

Ολοκληρώθηκε η επέκταση του δικτύου άρδευσης στη Νιγρίτα


Oλοκληρώθηκε το έργο επέκτασης του δικτύου άρδευσης στην περιοχή «Μοσχάδικα» έως «Καλάη Πηγάδι» στην Τοπική Κοινότητα Νιγρίτας, μήκους 1000 μέτρων.Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους, του οποίοι η μελέτη και κατασκευή έγινε από την υπηρεσία και τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου, αποτελούσε πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων και των αγροτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.