23 Φεβρουαρίου, 2021

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Όχι των Σερραίων εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση


Αντίθετοι στην  διαδικασία «συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί του νομού Σερρών οι οποίοι και τονίζουν πως έρχεται μέσα στην πανδημία του ιού Covid-19 και μετά από μια δεκαετία μνημονιακών περικοπών, συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και μειωμένων δαπανών για την Παιδεία.
Όπως τονίζει ο κύριος Στεφάνου, δεν μπορεί να οριστεί η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού γιατί η εκπαιδευτική δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους μαθητές μας δεν ποσοτικοποιείται, ούτε μετριέται με αριθμούς.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επίσης υπογραμμίζει πως είναι αντίθετοι στην προωθούμενη ατομική αξιολόγηση γιατί το ερώτημα που τίθεται είναι για ποια αξιολόγηση μιλάμε, για ποιο σκοπό γίνεται, από ποιους γίνεται και πώς συνδέεται με τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης!

φωτιστικά inde.gr