30 Οκτωβρίου, 2019

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ο μπλε δρόμος


Ο μπλε δρόμος βρίσκεται στην πόλη Drachten της Ολλανδίας και είναι ένα έργο του καλλιτέχνη Henk Hofstra.
Ο ενός χιλιομέτρου δρόμος που βρίσκεται μέσα στην πόλη, βάφτηκε με μπλε χρώμα και πάνω από αυτό έχει γραφτεί με γράμματα ύψους 8 μέτρων η φράση «Water is Life», δηλαδή το νερό είναι ζωή.

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος
perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

Είναι ένα έργο που έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, για να θυμίζει στους κατοίκους της πόλης (και όχι μόνο) τη σημαντικότητα του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Henk, ο συγκεκριμένος δρόμος επιλέχθηκε επειδή παλιότερα περνούσε από το σημείο ένα ποτάμι, το οποίο στέρεψε και αντικαταστάθηκε από το σημερινό δρόμο.
Για το περίεργο αυτό έργο χρειάστηκαν 4.000 λίτρα χρώματος και κόστισε συνολικά περίπου 75.000 ευρώ. Τα μισά από αυτά καλύφτηκαν με κονδύλια του δήμου.

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος
perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

perierga.gr - Ο μπλε δρόμος

Πηγή: perierga.gr
φωτιστικά inde.gr