16 Οκτωβρίου, 2020

Press Room

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Νοσοκομείο Σερρών: Δημιουργεί με δωρεά της fibran δύο νέους θαλάμους αρνητικής πίεσης


Δύο θαλάμους αρνητικής πίεσης δημιουργεί το νοσοκομείο Σερρών με δωρεά της FIBRAN.

Το συνολικό ύψος της δωρεάς ανέρχεται σε 147.000 ευρώ.

Οι εργασίες, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου ν Νικόλαο Φαρμάκης έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για την πρώην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου.

Οι νέοι χώροι θα έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 12 ασθενών.

φωτιστικά inde.gr