Μονάδα βιοαερίου από τα απόβλητα της Κρι Κρι στις Σέρρες


Στη δημιουργία μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου που στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, προχωράει η Κρι Κρι. Πρόκειται για επένδυση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και η μονάδα θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας στις Σέρρες.

Στη συγκεκριμένη μονάδα θα παράγεται βιοαέριο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομικών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει από τη στράγγιση του γιαουρτιού. Το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται στη συνέχεια στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ισχύος 998 kW. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η παραγόμενη θερμότητα θα αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιο υπολογίζεται σε 800 τόνους ανά έτος, λόγω της κάλυψης των θερμικών αναγκών κατά 21%. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 7.500 MWh, όσο δηλαδή και η ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων από 2.000 νοικοκυριών. Τέλος, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση κατανάλωσης 80.000 λίτρων πετρελαίου ετησίως από τη διακοπή μεταφοράς ορού γάλακτος με φορτηγά-βυτία σε μονάδες τρίτων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρι Κρι κ. Παναγιώτης Τσινάβος δήλωσε σχετικά: «Εμείς στην Κρι Κρι αναγνωρίζουμε ότι για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε την υπερσύγχρονη μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας, μια επένδυση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, η οποία πρόκειται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά κυρίως για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία».

Η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη τεχνολογικά λύση παγκοσμίως για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, όπου επιτυγχάνεται η μείωση του ρυπαντικού φορτίου με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου.

Το 2020 η Κρι Κρι κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδών, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 125,98 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 15,86 εκατ. ευρώ.