18 Νοεμβρίου, 2021

Press Room

«Κάρτας Υγείας» παρέχει το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δ.Σερρών


Τη δυνατότητα της έκδοσης «Κάρτας Υγείας» προσφέρει το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του δήμου Σερρών. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή Υγειονομική Δομή του Δήμου που στόχο έχει την να ενισχύσει την πρόληψη, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο υγειονομικής κρίσης.

Η Κάρτα Υγείας παρέχει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτοντας τις ανάγκες των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας, καθώς και των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) που έχουν χαμηλά εισοδήματα.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται για την δυνατότητα παραλαβής της Κάρτας Υγείας.
Το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του δήμου Σερρών, στην οδό Κ. Καραμανλή 36